Eyl
23
2012

5, 6, 7, 8. sınıf matematik uygulamaları müfredatı, öğretim programı

5, 6, 7, 8. sınıf matematik uygulamaları müfredatı, öğretim programı

matematik uygulamaları,5 sınıf matematik uygulamaları,matematik uygulamaları dersi,5 sınıf matematik uygulamaları kitabı,matematik uygulamalari dersi müfredatı,matematik uygulamaları dersinde ne yapacağız,matematik uygulamaları seçmeli dersi müfredatı,5 sınıf matematik uygulamaları seçmeli dersi,matematik uygulamalari mufredat,5 sınıf matematik uygulamaları müfredatı

Dersin genel amacı öğrencilere düzeylerine uygun matematiksel uygulamalar yapma fırsatı vererek matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirirken öğrencilere matematiği sevdirmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmektir.

Bu genel amacın üç bileşeni vardır.
1. Öğrencilerin aldığı zorunlu matematik dersinin genel amaçlarını desteklemek ve matematiksel deneyimlerini problem çözerek zenginleştirmek ve bu yolla matematiksel bilgilerini derinleştirmektir.
2. Öğrencilerin problem çözme ve kurma, akıl yürütme, iletişim, matematiksel kavramlar arasında, matematik ve diğer disiplinler arasında ve matematik ve günlük hayat arasında ilişkilendirme ve matematiksel düşüncelerini çoklu gösterimlerle ifade etme becerilerini geliştirmektir.
3. Öğrencilere matematiği sevdirmek, matematik hakkında doğru değerleri ve problem çözümünde gereken sabrı ve çabayı gösterecek tutumları kazandırmaktır.

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Uygulamaları dersi 5.6.7.8. Sınıflar öğretim programının tamamını indirmek için tıklayın.

Yorumlayın

patent, faydalı model

www.yazilimhane.net